චිත්‍රපටි දමිළ

Tughlaq Durbar (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

චිත්‍රපටයේ කතාව ගැන පොඩ්ඩක් අවදානය යොමුකරොත් ජේකේ නගර් වල සිංගාරවේලන් කියලා තරුණයෙක් ඉන්නවා මෙයා පොඩි කාලේ ඉඳලා දේශපාලඥයෙක් වෙන්න හරිම ආසයි.තම පලාතේ සිටින ප්‍රසිද්ධ දේශපාලඥයෙක් වෙන රායප්පන් දෙස කුඩා කාලයේ සිටම බලාගෙන සිටින සිගාරවේලන්ගේ සිහිනය වෙන්නේ කෙසේ හෝ දේශපාලඥයකු වීමයි.සිංගාරවේලන්ගේ දැඩි කැපවීම නිසා කෙසේ හෝ රායප්පන්ට ලංවීමට ඔහුට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා.දිනක් රායප්පන් සමඟින් සාදයක සිටින විට […]