ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Till Death (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

එමා මාර්ක් සමඟ පරණ විවාහයක සිරවී සිටින අතර, ඔවුන්ගේ 10 වැනි සංවත්සරයේ ආදර සන්ධ්‍යාවක් සඳහා ඔහු ඇයව ඔවුන්ගේ හුදකලා ලේක්හවුස් වෙත ගෙන යන විට පුදුමයට පත් වේ. නමුත් පසුදා උදෑසන මාර්ක්ගේ මළ සිරුරට මාංචු දමා ඇති බව ඇය දුටු විට සියල්ල වෙනස් වේ. ශීත සෘතුවේ සිරවී හුදකලා වූ එමා මෙය මාර්ක්ගේ විකෘති සැලැස්මේ ආරම්භය පමණක් […]