ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Till Death (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

නීතියට සීමාවූ විවාහයක් සම්මතයට පිටින් වූ ආදරයක් අනාගතයට තර්ජනයක් වූ අමිහිරි අතීතයක් බලාපොරොත්තු සුන් වූ සැමියෙක් S.K. Dale විසින් අධ්‍යක්ෂණය කල Megan Fox, Callan Mulvey නළු නිළියන්ගෙන් සමන්විත මේ චිත්‍රපටය අපරාධ සහ ත්‍රාසය සම්මිශ්‍ර චිත්‍රපටයක් කිවොත් නිවැරදියි. නීතිඥයෙක් වන මාක් සමඟ විවාහ වී සිටින එමා ගෙවන්නේ නීරස පවුල් ජිවිතයක්. ඇය මේ නිසා සම්මතයට පිට වෙනත් […]