ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Those Who Wish Me Dead (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ජීවිත තුනක් අහිමි වීමෙන් තවමත් නොසැලී සිටින හැනා, මොන්ටානා පාළුකරයට ඉහළින් පිහිටි මුරගලක වාඩි වී සිටින දුම් පනින්නියක්. ඇයට ඉක්මනින්ම කොනර් මුණගැසෙනවා, ලේ වැගිරෙන, කම්පනයට පත් වූ සහ දුරස්ථ වනාන්තරයේ දුවන දඩබ්බර පිරිමි ළමයෙක්. හැනා ඔහුව ආරක්‍ෂාවට ගෙන ඒමට උත්සාහ කරන විට, අනුගමනය කළ යුතු සැබෑ අන්තරායන් ගැන ඇය නොදැන සිටියි: නිර්දය මිනීමරුවන් දෙදෙනෙකු කොනර්ව […]