චිත්‍රපටි වෙනත් භාෂා

Thor: Love and Thunder (2022) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

Thor: Love and Thunder යනු Marvel Comics චරිතය Thor මත පදනම් වූ ඉදිරියට එන ඇමරිකානු සුපිරි වීර චිත්‍රපටයකි, එය Marvel Studios විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද අතර Walt Disney Studios Motion Pictures විසින් බෙදා හරිනු ලැබේ. එය Thor: Ragnarok (2017) හි සෘජු අනුප්‍රාප්තිකය සහ Marvel Cinematic Universe (MCU) හි 29 වැනි චිත්‍රපටය වීමට අදහස් කෙරේ. චිත්‍රපටය […]