චිත්‍රපටි දමිළ

Maanaadu (2021) Sinhala Subtitles | පවිටු දේශපාලනය [සිංහල උපසිරසි]

කොච්චර කාලයක් උඹලා සමාජයේ මිනිස්සු අතර ජාති භේද ආගම් භේද ඇතිකරලා ඡන්ද ගන්නවද? කවද්ද උඹලා අවංකව හරියට දේශපාලනය කරන්නේ? —————————————————————– මොනවද උඹ මේ සමාජයක් ගැන කියවන්නේ? මේ මිනිස්සු කවුද කියලා දන්නවාද? අපි සැලසුම් කරපු විදියට ජීවත් වෙන රූකඩ.! තනිකර රූකඩ! මේ මිනිස්සු අපේ සැලැස්ම අනුව දවස් හතරක් මහඇමති තුමා ගැන කතා කරයි. ඊට පස්සේ IPL […]

චිත්‍රපටි දමිළ

Maanaadu (2021) Sinhala Subtitles | පවිටු දේශපාලනය [සිංහල උපසිරසි]

මොනවද උඹ මේ සමාජයක් ගැන කියවන්නේ? මේ මිනිස්සු කවුද කියලා දන්නවාද? අපි සැලසුම් කරපු විදියට ජීවත් වෙන රූකඩ.! තනිකර රූකඩ! මේ මිනිස්සු අපේ සැලැස්ම අනුව දවස් හතරක් මහඇමති තුමා ගැන කතා කරයි. ඊට පස්සේ IPL ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය ඕවා ගැන තමා කතාව. ඕවා ගැන තමයි උන් වද වෙන්නේ. එහෙම උන් ගැන උඹ ඇයි දුක් වෙන්නේ.? […]