චිත්‍රපටි දමිළ

Love Hostel (2022) Sinhala Subtitle (සිංහල උපසිරැසි)

ඉන්දියාවේ කුල මල අනම් මනම් හේතු නිසා ආදරය කරන කපල් වලට එකතු වෙන්න බැරි වෙන ෆිල්ම් කලිනුත් ඇවිල්ලා තියනවා ඔයාලා බලලා ඇති. ඕක ඉන්දියාවේ තියන ඇත්තම කාරණයක් නිසා තමයි මේ තරම් චිත්‍ර‍පටි බිහිවෙන්නේ.. ඇතැම් විට මේ වගේ සම්බන්ධ නිසා තමන්ගේ පවුලේ ළමයාවත් මරා දාන්න තරම් ඔවුන් පසුබට වෙන්නේ නැහැ… ජොති හා අහමද් කියන්නෙත් එහෙම ආදරය […]