චිත්‍රපටි වෙනත් භාෂා

Lightyear (2022) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ightyear යනු Pixar Animation Studios සහ Walt Disney Pictures විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද සහ Walt Disney Studios Motion Pictures විසින් බෙදා හරින ලද ඉදිරියට එන ඇමරිකානු පරිගණක සජීවිකරණ විද්‍යා ප්‍රබන්ධ ක්‍රියාදාම චිත්‍රපටයකි. එය Pixar’s Toy Story චිත්‍රපට මාලාවේ භ්‍රමණයක් වන අතර, එම නමින්ම ක්‍රියාදාම චරිතයට ආභාෂය ලබා දුන් ප්‍රබන්ධ මානව චරිතයක් වන Buzz Lightyear සඳහා […]