ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Last Man Down (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

මාරාන්තික වසංගතයක් පෘථිවිය විනාශ කරන විට, හිටපු විශේෂ බලකායේ සොල්දාදුවෙකු තුවාල වූ කාන්තාවක් වසර ගණනාවකට පෙර තම බිරිඳ මරා දැමූ පිස්සු අණ දෙන නිලධාරියෙකුගෙන් ආරක්ෂා කළ යුතුය.

ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Last Man Down (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

මාරාන්තික වසංගතයක් පෘථිවිය විනාශ කරන විට, හිටපු විශේෂ බලකායේ සොල්දාදුවෙකු තුවාල වූ කාන්තාවක් වසර ගණනාවකට පෙර තම බිරිඳ මරා දැමූ පිස්සු අණ දෙන නිලධාරියෙකුගෙන් ආරක්ෂා කළ යුතුය.

ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Last Man Down (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

යුරෝපයට වැලඳෙන වෛරස් එහෙකින් එහි ජනතාවගෙන් බොහෝ දෙනා මිය යනවා. බේරුනු අය වාසස්ථාන හොයාගෙන උතුරට ඇවිදගෙන යනවා. මේ වෛරස් එක වැලදිලා ඉන්න හැමෝවම වගේ කමාන්ඩර් ස්ටෝන් මරලා දානවා. කමාන්ඩර් ස්ටෝන් හා ඔහුගේ කණ්ඩායම තමයි මේ වෛරස් එකට පිලියමක් හොයා ගන්න හදන්නේ. හැබැයි ඒ හොඳ විදිහට නම් නෙමෙයි. හොඳින් හෝ නරකින් තමයි මිනිහට වැඩේ වෙන්න ඕනේ. […]