චිත්‍රපටි දමිළ

Kodiyil Oruvan (2021) Sinhala Subtitle (සිංහල උපසිරැසි)

අරුල්මුලි කියන්නේ ගමේ හැමෝටම උදව් කරගෙන තමන්ගේ පාඩුවේ ජීවත් වෙන කාන්තාවක්,කොහොම හරි දවසක් ගමේ දේශපාලකයෙක් ඇවිල්ලා අරල්මුලිගෙන් ඉල්ලනවා මේ පාර චන්දෙට ඉදිරිපත්වෙන්න කියල,ඒකට හේතුව චිත්‍රපටිය බලද්දි දැනගන්න පුලුවන්,කොහොම හරි ගමට හොදක් කරන්න හිතාගෙන චන්දෙට ඉදිරිපත්වෙලා චන්දෙන් ජය ගන්නවා අරල්මුලි…ඒත් එතනින් පස්සේ තමයි අරල්මුලිට තේරෙන්නේ මේහි කොච්චර දූෂන වංචා වෙනවද කියල,ගමේ හිටපු දේශපාලකයා කියන දේවල් කරන්න […]

චිත්‍රපටි දමිළ

Kodiyil Oruvan (2021) Sinhala Subtitle (සිංහල උපසිරැසි)

අරුල්මුලි කියන්නේ ගමේ හැමෝටම උදව් කරගෙන තමන්ගේ පාඩුවේ ජීවත් වෙන කාන්තාවක්,කොහොම හරි දවසක් ගමේ දේශපාලකයෙක් ඇවිල්ලා අරල්මුලිගෙන් ඉල්ලනවා මේ පාර චන්දෙට ඉදිරිපත්වෙන්න කියල,ඒකට හේතුව චිත්‍රපටිය බලද්දි දැනගන්න පුලුවන්,කොහොම හරි ගමට හොදක් කරන්න හිතාගෙන චන්දෙට ඉදිරිපත්වෙලා චන්දෙන් ජය ගන්නවා අරල්මුලි…ඒත් එතනින් පස්සේ තමයි අරල්මුලිට තේරෙන්නේ මේහි කොච්චර දූෂන වංචා වෙනවද කියල,ගමේ හිටපු දේශපාලකයා කියන දේවල් කරන්න […]