ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Jolt (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ලින්ඩිට තරහා පාලනය කරගන්න බැරි පොඩි ප්‍රශ්ණයක් තියෙනවා. මෙයාට තරහා ගියාම ලොකු අවුලකින් තමයි ඒක ඉවරවෙන්නෙ. ඉතින් මෙයාගෙ තරහා යනකොට මෙයා විදුලි කම්පනකින් මේක පාලනය කරගන්නවා. මෙයාගෙ මනෝ වෛද්‍යවරයගෙ උපදෙස් අනුව මෙයා පෙම් හමුවකට යනවා. එතනදිත් මෙයා වේටර් කෙනෙක්ට සිහි නැති වෙන්න ගහනවා. කොහොම හරි ජස්ටින් එක්ක සම්බන්ධයක් ඇති කරගන්න ලින්ඩිට විදුලි කම්පන වලින් තොරව […]