ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

2025 – The World enslaved by a Virus (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

මෙය බොහෝ විට මම වසර පුරා දුටු නරකම චිත්‍රපටිය විය හැකි නමුත් මම මේ මාසය තුළ එය දෙවරක් නැරඹුවෙමි. එය ඉන්ද්‍රජාලික ආකාරයේ නරක වර්ගයකි- ඇත්ත වශයෙන්ම එතරම් නරක විය හැකි දුර්ලභ චිත්‍රපටය එය හොඳ ය, එහි අවිනිශ්චිත පරිශ්‍රයට (2025 වන විට ක්‍රිස්තියානි ධර්මය ලොව පුරා තහනම් කර ඇති තැන!), නිර්ලජ්ජිත දේශනා කිරීම, බිහිසුණු රංගනය, හාස්‍යජනක […]