චිත්‍රපටි දමිළ

පරමපධම් විලායට්ටු (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

චෙලියන් කියන්නේ සුධින්දර දේශිය ජනනායග පක්ෂයේ නායකතුමා. අවුරුදු 5ක් විපක්ෂයේ ඉදලා එළඹෙන මැතිවරණයෙන් ජයග්‍රහණය කරන්න බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්න අවංක ජන නායකයෙක්. ” රාජවංශික දේශපාලනය එපා! “ය, යන්න තමා ඔහුගේ මෙන්ම පක්ෂයේ ආදර්ශ පාඨය වෙලා තියෙන්නෙ. එනිසාම තම එකම පුත්‍රයාවත් දේශපාලනයට යොමු නොකර රජයේ පාසලකින් ඉගෙනුම ලබා දී වෛද්‍යවරයෙක් ලෙස විදේශයක පදිංචි කරන ලද්දේ. මැතිවරණ කටයුතු පැවැත්වෙන […]