ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Survive the Game 2021 Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමක් අතරතුරදී පොලිස් නිලධාරියෙකු වන ඩේවිඩ් තුවාල ලැබූ විට, ඔහුගේ සහකරු, කැල්, වැරදිකරුවන් දෙදෙනාව කරදරකාරී ප්‍රවීණයෙකු වන එරික් සතු දුරස්ථ ගොවිපලකට ලුහුබඳියි. කැල් සහ එරික් ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාව සැලසුම් කරන විට, කල්ලියේ වැඩි පිරිසක් පැමිණේ — තුවාල වූ ඩේවිඩ් සමඟ. සංඛ්‍යාව ඉක්මවා ගිය පුද්ගලයන් තිදෙනා දැන් මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් කරන මැර කල්ලිය තුරන් කිරීම සඳහා රහසිගතව, බුද්ධිමත්ව සහ වෙඩි තැබීමේ හැකියාව භාවිතා කළ යුතුය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *