ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Sundown 2021 Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ධනවත් මිනිසෙක් මෙක්සිකෝවේ ඇකපුල්කෝ හි නිවාඩු නිකේතනයක ආදරණීයයන් සමඟ නිවාඩුවක් ගත කරමින් සිටින්නේ ඔහුට දුරකථන ඇමතුමක් ලැබෙන තුරුය. පවුල තුළ මරණයක් සිදුවී ඇති අතර, සෑම කෙනෙකුම ආපසු නිවසට පැමිණිය යුතුය. කෙසේ වෙතත්, මිනිසා ඔහුගේ විදේශ ගමන් බලපත්‍රය නැති වූ බව මවාපාමින්, ඔහු ආපසු පැමිණීම ප්‍රමාද කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *