ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Stillwater (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

බිල් බේකර් ප්‍රංශයට යන්නේ ඇගේ වංචාකාරී පෙම්වතිය වන ලීනා ඝාතනය කිරීම නිසා සිරගත වූ ඔහුගේ දියණිය ඇලිසන් බැලීමටය. කෙසේ වෙතත්, ඇලිසන් කියා සිටින්නේ ඇය නිර්දෝෂී බවයි, එය තවදුරටත් විමර්ශනය කිරීමට බිල්ට බල කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *