ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Spider-Man: No Way Home (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

Spider-Man ගේ අනන්‍යතාවය දැන් හෙළිදරව් වීමත් සමඟම, අපගේ මිත්‍රශීලී අසල්වැසි web-slinger ගේ වෙස් මුහුණු ඉවත් කර ඇති අතර, Peter Parker ලෙස ඔහුගේ සාමාන්‍ය ජීවිතය සුපිරි වීරයෙකු වීමේ ඉහළ කොටස් වලින් වෙන් කිරීමට තවදුරටත් නොහැකි වේ. පීටර් ඩොක්ටර් ස්ට්‍රේන්ජ්ගෙන් උදව් ඉල්ලන විට, ස්පයිඩර් මෑන් යන්නෙහි සැබෑ අරුත සොයා ගැනීමට ඔහුට බල කරමින්, කොටස් තවත් භයානක වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *