ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Spider-Man: No Way Home (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

Spider-Man ගේ අනන්‍යතාවය දැන් හෙළිදරව් වීමත් සමඟම, අපගේ මිත්‍රශීලී අසල්වැසි web-slinger ගේ වෙස් මුහුණු ඉවත් කර ඇති අතර, Peter Parker ලෙස ඔහුගේ සාමාන්‍ය ජීවිතය සුපිරි වීරයෙකු වීමේ ඉහළ කොටස් වලින් වෙන් කිරීමට තවදුරටත් නොහැකි වේ. පීටර් ඩොක්ටර් ස්ට්‍රේන්ජ්ගෙන් උපකාර ඉල්ලා සිටින විට, කොටස් තවත් භයානක වන අතර, ස්පයිඩර් මෑන් යන්නෙහි සැබෑ අරුත සොයා ගැනීමට ඔහුට බල කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *