ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Space Sweepers 2021 Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

නවතම සුන්බුන් හඹා යාමේදී කඩා වැටුණු අභ්‍යවකාශ ෂටලයක් උදුරා ගැනීමෙන් පසු, Spaceship Victory හි කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් එහි ඇතුළත 7 හැවිරිදි දැරියක් සොයා ගනී. ඇය UTS අභ්‍යවකාශ ආරක්ෂකයන්ට අවශ්‍ය මනුෂ්‍යත්වයට සමාන රොබෝවෙකු බව ඔවුන් වටහාගෙන, ඒ වෙනුවට කප්පම් මුදලක් ඉල්ලා සිටීමට තීරණය කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *