ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Space Jam: A New Legacy (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ලෙබ්‍රොන් ජේම්ස් 1984 දෙසැම්බර් 30 වන දින ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ඔහියෝහි ඇක්‍රොන් හිදී ලෙබ්‍රොන් රේමන් ජේම්ස් ලෙස උපත ලැබීය. ඔහු නිෂ්පාදකවරයෙක් සහ නළුවෙක් වන අතර ට්‍රේන්රෙක් (2015), ස්පේස් ජෑම්: අ නිව් ලෙගසි (2021) සහ ස්මාල්ෆූට් (2018) සඳහා ප්‍රසිද්ධය. ඔහු 2013 සැප්තැම්බර් 14 සිට සවානා බ්‍රින්සන් ජේම්ස් සමඟ විවාහ වී ඇත. ඔවුන්ට දරුවන් තිදෙනෙකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *