ඇනිමේෂන් චිත්‍රපටි

Space Jam: A New Legacy (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ලෙබ්‍රොන් ජේම්ස් සහ ඔහුගේ පුත් ඩොම්, අතථ්‍ය ලෝකයක සිරවී සිටින බව සොයා ගනී. පිටතට යාමට නම්, LeBron Looney Tunes Squad සමඟ එකතු වී පැසිපන්දු තරඟයකදී ඇල්ගොරිතමයක් පරාජය කළ යුතුය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *