ඇනිමේෂන් චිත්‍රපටි

Sonic: The Hedgehog 2 2021 Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ග්‍රීන් හිල්ස් හි පදිංචි වූ පසු, සොනික් සැබෑ වීරයෙකු වීමට අවශ්‍ය දේ තමා සතුව ඇති බව ඔප්පු කිරීමට උනන්දු වෙයි. ඔහුගේ පරීක්ෂණය පැමිණෙන්නේ ආචාර්ය රොබොට්නික් ශිෂ්ටාචාර විනාශ කිරීමට බලය ඇති අද්භූත මරකතයක් සොයා නව සහකරුවෙකු වන නකල්ස් සමඟ නැවත පැමිණෙන විටය. සොනික් කණ්ඩායම් ඔහුගේම සහායකයා වන ටේල්ස් සමඟ එකතු වී මරකත වැරදි අතට පත්වීමට පෙර එය සෙවීමට ඔවුන් එක්ව ලෝක ගෝලයේ ගමනක් ආරම්භ කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.