කොරියානු චිත්‍රපටි

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

සටන් කලාවේ ප්‍රවීණයෙකු වන ෂැං-චි අභිරහස් ටෙන් රින්ග්ස් සංවිධානයේ ජාලයට ඇදී යන විට ඔහු අතහැර ගිය බව සිතූ අතීතයට මුහුණ දෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *