ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Separation 2021 Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ඇගේ මවගේ මරණයෙන් පසු, තනි වූ තරුණියකගේ සීයා භාරකාරත්වය ඉල්ලා නඩු පවරන අතර ඇගේ කලාකරු පියා විසින් සාදන ලද රූකඩ හදිසියේම පණ ගන්වයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *