ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

See for Me (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

සොෆී හුදකලා වූ සුඛෝපභෝගී මන්දිරයට සොරුන් පිරිසක් කඩා වැදී ඇත. දෘශ්‍යාබාධිත හිටපු හිම මත ලිස්සා යාමේ ක්‍රීඩිකාවක් වන සොෆී, ඇයට නැවත සටන් කිරීමට උපකාර කිරීම සඳහා රට පුරා වෙසෙන හමුදා ප්‍රවීණයෙකු වන කෙලී මත විශ්වාසය තැබිය යුතුය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *