චිත්‍රපටි වෙනත් භාෂා

Scream (2022) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

වුඩ්ස්බෝරෝ හි මුල් මිනීමැරුම් මාලාවෙන් වසර විසිපහකට පසු, නව ඝාතකයෙකු මතු වන අතර, සත්‍යය හෙළි කිරීමට සිඩ්නි ප්‍රෙස්කොට් නැවත පැමිණිය යුතුය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *