ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

SAS: Red Notice (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ග්‍රේස් ලුවිස් සහ ඇගේ කුලී හේවායන් වන බ්ලැක් හංසයන්, ඉංග්‍රීසි නාලිකාවට යටින් යුරෝස්ට්‍රීම් යන අධිවේගී දුම්රිය පැහැරගෙන යයි. ඔහුගේ සහකරු වන සොෆී ආරක්ෂා කරමින් ත්‍රස්තවාදීන් මැඩලීම විශේෂ ගුවන් සේවා සාමාජික ටොම් බකිංහැම්ට භාරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *