ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Rumble (2022) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

රම්බල් සිදුවන්නේ රාක්ෂ මල්ලවපොර ගෝලීය ක්‍රීඩාවක් වන අතර රාක්ෂයන් සුපිරි තරු ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් වන අතර, නව යොවුන් වියේ පසුවන විනී, තම පියාගේ අඩිපාරේ ගමන් කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ ආදරණීය යටි රාක්ෂයකු ශූරයකු බවට පත් කිරීමෙනි. කෙසේ වෙතත්, මට නම්, එය ළමයින් සඳහා සාමාන්‍ය කම්මැලි CGI ලෙස පෙනේ. මෙම කුණු සතිපතා පොම්ප කරනු ලැබේ.

One Reply to “Rumble (2022) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *