ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

RRR 2022 Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

පුරාවෘත්ත විප්ලවවාදීන් දෙදෙනෙකු සහ ඔවුන්ගේ නිවසින් බොහෝ දුර ගමනක් පිළිබඳ කතාවකි. ඔවුන්ගේ ගමනෙන් පසු ඔවුන් 1920 ගණන්වල බ්‍රිතාන්‍ය යටත් විජිතවාදීන්ට එරෙහිව සටන් කිරීම ආරම්භ කිරීමට ආපසු ගෙදර යයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *