ඇනිමේෂන් චිත්‍රපටි

Ron’s Gone Wrong (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

බාර්නි යනු සමාජීය වශයෙන් අපහසු පාසල් සිසුවෙකි, ඔහුට රොබෝ නම් රොබෝවක් ලැබේ — ඇවිදින, කතා කරන, ඩිජිටල් සම්බන්ධිත උපාංගයක් ඔහුගේ හොඳම මිතුරා විය යුතුය. බාර්නි අවසානයේ තමාගේම රොබෝවෙකු ලැබීමට සතුටට පත් වේ — ඔහුගේ නව සෙල්ලම් බඩුව හාස්‍යජනක ලෙස ක්‍රියා විරහිත වීමට පටන් ගන්නා තෙක්, ඔහුගේ සමාගමේ කොටස් මිල ඕනෑම වියදමකින් ආරක්ෂා කර ගැනීමට අවශ්‍ය සෙවන සහිත විධායකයෙකුගේ අවධානය යොමු කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *