ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Riverdance: The Animated Adventure (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

අයර්ලන්ත පිරිමි ළමයෙකු සහ ස්පාඤ්ඤ ගැහැණු ළමයෙකු Megaloceros Giganteus ගේ මිථ්‍යා ලෝකයට යන අතර, ඔවුන් රිවර්ඩාන්ස් ජීවිතය සැමරීමක් ලෙස අගය කිරීමට ඔවුන්ට උගන්වයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *