ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Resident Evil: Welcome to Raccoon City (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

Raccoon City වෙත ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු, ඖෂධ නිෂ්පාදනයේ දැවැන්තයෙකු වන Umbrella Corp හි ප්‍රචලිත නිවහන වූ කලෙක. සමාගමේ නික්මයාම නගරය මුඩු බිමක් බවට පත් කළේය. එම නපුර මුදා හරින විට, දිවි ගලවා ගත් කණ්ඩායමක් කුඩය පිටුපස ඇති සත්‍යය හෙළි කර රාත්‍රිය පුරා එය කිරීමට එකට වැඩ කළ යුතුය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *