චිත්‍රපටි හින්දි

Radhe Shyam (2022) Sinhala Subtitles | දෛවය සහ ආදරය…!!! [සිංහල උපසිරසි]

කවුද, මොවුන් කවුරුන්ද?

මුණ නොගැහෙන ප්‍රේමවන්තයින් දෙදෙනෙක්…

වෙන් නොවන යාත්‍රිකයින් දෙදෙනෙක්… 

එකම ගමන් මගකි… 

නමුදු දිශාවන් වෙනස් දෙකකි… 

 දෙදෙනාගේම හුස්ම එකකි…

කෙනෙකු ප්‍රාශ්වාස කරයි,  

අනෙකා එය ආශ්වාස කරයි… 

නමුත් එකිනෙකා මුණ නොගැහෙන…

 දෛවය කරන සෙල්ලමක්ද මෙය?  “

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *