ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Prisoners of the Ghostland (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ද්‍රෝහී මායිම් නගරයක් වන සමුරායි නගරයේ, දරුකමට හදාගත් මිනිබිරිය අතුරුදහන් වූ ධනවත් යුධ නායකයෙකු විසින් කුරිරු බැංකු මංකොල්ලකරුවෙකු සිරගෙයින් එළියට එයි. ඔහු සිරකරුවාට තම නිදහස ලබා දෙන්නේ පලාගිය පුද්ගලයා නැවත ලබා ගැනීම සඳහා ය. දින පහකින් ස්වයං-විනාශ වන සම් ඇඳුමක බැඳ, කොල්ලකරු තරුණිය සොයා ගමනක් ආරම්භ කරයි — සහ ඔහුගේම මිදීමේ මාවත සොයා ගනී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *