චිත්‍රපටි දමිළ

Pon Manickavel (2021) Sinhala Subtitles | දෙවියන් වෙනුවට පැමිණි අවතාරයක්! [සිංහල උපසිරසි]

අපරාධයක් කරලා කොහේ පැනලා ගිහින් හැංඟුනත්.
දෙවියෝ නිකන් අත අරින්නේ නෑ.
හැමදේකටම දෙවියෝම කෙලින්ම එන්නේ නෑ.
දෙවියන්ගේ අවතාරයක් හරි එවනවා.
ඒක මානික්‍යවේල් විදියට හරි එනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *