ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Playground (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

Playground (ප්‍රංශ: Un monde) යනු ලෝරා වැන්ඩල් විසින් අධ්‍යක්ෂණය කරන ලද 2021 බෙල්ජියම් නාට්‍ය චිත්‍රපටයකි.[1] 2021 ජුනි මාසයේදී, චිත්‍රපටය 2021 කෑන්ස් චිත්‍රපට උළෙලේ Un Certain Regard අංශයට තරඟ කිරීමට තෝරා ගන්නා ලදී.[2] කෑන්ස් හිදී, එය Un Certain Regard කොටසේ FIPRESCI ත්‍යාගය දිනා ගන්නා ලදී.[3]

ක්‍රීඩා පිටියට බෙල්ජියම් චිත්‍රපට විචාරක සංගමය විසින් හොඳම චිත්‍රපටය සඳහා වන André Cavens සම්මානය හිමි විය.[4] එය 94 වැනි ඇකඩමි සම්මාන උළෙලේ හොඳම ජාත්‍යන්තර විශේෂාංග චිත්‍රපටය සඳහා බෙල්ජියම් ප්‍රවේශය ලෙස තේරී පත් විය.[5]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *