ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Pig (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ඔරිගන් පාළුකරයේ හුදෙකලාව ජීවත් වන ට්‍රෆල් දඩයක්කාරයෙක් තම ආදරණීය ඌරා සොරකම් කළ පුද්ගලයා සොයා නැවත පෝට්ලන්ඩ් වෙත පැමිණේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *