ඇනිමේෂන් චිත්‍රපටි

Paws of Fury: The Legend of Hank (2022) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

තම ගම සිතියමෙන් අතුගා දැමීම සඳහා අනුකම්පා විරහිත දුෂ්ටයෙකුගේ නපුරු කුමන්ත්‍රණයකින් ඔවුන්ව ආරක්ෂා කිරීමට වීරයෙකු අවශ්‍ය වන බළලුන්ගෙන් පිරුණු නගරයක ඔහුගේ වාසනාවන්ත හවුන්ඩ් සොයා ගනී. අකමැත්තෙන් සිටින පුහුණුකරුවෙකුගේ සහාය ඇතිව, දුර්වලයා බියකරු සමුරායිවරුන්ගේ භූමිකාව භාරගෙන දවස ඉතිරි කර ගැනීම සඳහා බළලුන් සමඟ එකතු විය යුතුය. එකම ප්‍රශ්නය — ඔවුන් සියල්ලෝම බල්ලන්ට වෛර කරති.

Leave a Reply

Your email address will not be published.