ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Paw Patrol: The Movie (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

රොන් පර්ඩෝ කැනේඩියානු නළුවෙකි. PAW පැට්‍රෝල් (2013) හිදී රොන් විසින් පළමු කථාංගයේ සිටම කැප්න් ටර්බෝට්ගේ හ voice රඟ දැක්වීය. කැප්න් ටර්බෝට් යනු පොත්-ස්මාර්ට් සමුද්‍ර ජීව විද්‍යා ologist යෙකු වන අතර PAW පැට්‍රෝල් හි හොඳම මිතුරෙකි (සමහර විට කණ්ඩායමේ සාමාජිකයෙකු පවා මර්පප් තේමාවෙන් යුත් විශේෂ කථාංගවල). සුළු චරිතයක් ලෙස ආරම්භ වූ නමුත් ජනප්‍රිය වූ නගරාධිපති හම්ඩින්ගර්ගේ කටහ R ද රොන් පර්ඩෝ ය. ඔහු දැන් ප්‍රදර්ශනයේ නාට්‍යමය චිත්‍රපට අනුවර්තනයේ ප්‍රධාන දුෂ් in යා වේ: Paw Patrol: The Movie (2021). කැමරාව මත, රොන් පර්ඩෝ, ඉතිහාසය බයිට්ස් (1998) ප්‍රසංගයේ බොහෝ ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයින් අනුකරණය කරමින් ප්‍රසිද්ධය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *