ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Passing (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

1920 ගණන්වල නිව් යෝර්ක් නගරයේ, කළු කාන්තාවක් ඇගේ ජීවිතය සුදු ජාතිකයෙකු ලෙස පසුකර යන හිටපු ළමා මිතුරෙකු සමඟ බැඳී ඇති විට ඇගේ ලෝකය අවසන් වී ඇති බව සොයා ගනී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *