ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Parallel Mothers (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ඔවුන් දෙදෙනාම දරු ප්‍රසූතියට යන රෝහල් කාමරයකදී තනිකඩ කාන්තාවන් දෙදෙනෙක් මුණගැසෙනවා. එක් අයෙක් මැදි වියේ පසුවන අතර ඒ ගැන පසුතැවෙන්නේ නැත, අනෙකා නව යොවුන් වියේ සහ බියෙන් පසුවෙති. ඔවුන් දෙදෙනා මාතෘත්වයට මුහුණ දෙන විට කාන්තාවන් දෙදෙනා එකිනෙකා සමඟ ශක්තිමත් බැඳීමක් ඇති කර ගනී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *