ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Palmer (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

වසර 12ක සිරගතව සිට, හිටපු උසස් පාසල් පාපන්දු තරුව Eddie Palmer නැවත නිවසට පැමිණෙන්නේ ඔහුගේ ජීවිතය නැවත එක් කිරීමටයි. ඔහු කරදරකාරී නිවසකින් පිටමං වූ පිරිමි ළමයෙකු වන සෑම් සමඟ සම්බන්ධයක් ඇති කර ගනී, නමුත් එඩීගේ අතීතය ඔහුගේ නව ජීවිතය සහ පවුල විනාශ කිරීමට තර්ජනය කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *