ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Operation Mincemeat [2021] Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

මින්ස්මීට් මෙහෙයුම 1943 දී පිහිටුවන ලද්දේ මිත්‍ර පාක්ෂිකයින් බලකොටුව යුරෝපයට සම්පූර්ණ ප්‍රහාරයක් දියත් කිරීමට අධිෂ්ඨාන කරගෙන සිටින බැවිනි. එහෙත් ඔවුන් මුහුණ දිය නොහැකි අභියෝගයකට මුහුණ දෙති – දැවැන්ත ආක්‍රමණික හමුදාවක් මුල් බැසගත් ජර්මානු වෙඩි බලයෙන් ආරක්ෂා කර ගැනීම සහ සිදුවිය හැකි සංහාරයක් වැලැක්වීම.

Leave a Reply

Your email address will not be published.