චිත්‍රපටි දමිළ

Old (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

නිවර්තන නිවාඩු දිනයක පවුලක් ගැන ත්‍රාසජනක කතාවක්, ඔවුන් පැය කිහිපයක් විවේකීව සිටින හුදකලා වෙරළ තීරය කෙසේ හෝ ඔවුන් වයස්ගත වීමට හේතු වන බව සොයා ගනී, ඔවුන්ගේ මුළු ජීවිතයම එක් දිනක් බවට පත් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *