ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Nightmare Alley (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

1940 ගණන්වල නිව් යෝර්ක් හි, ඔහුගේ වාසනාවට අනුව, ස්ටැන්ටන් කාලිස්ල් සංචාරක සැණකෙළියක දී දක්ෂයෙකුට සහ ඇගේ මානසික ස්වාමිපුරුෂයාට ආදරය කරයි. අලුතින් ලබාගත් දැනුම භාවිතා කරමින්, කාලිස්ල් ප්‍රභූන් සහ ධනවතුන් වංචා කිරීමෙන් සාර්ථකත්වයට රන් ටිකට් පතක් නිර්මාණය කරයි. විශාල ලකුණු බලාපොරොත්තුවෙන්, ඔහු ඉක්මනින්ම ඔහුගේ ප්‍රබලතම ප්‍රතිවාදියා විය හැකි අද්භූත මනෝ වෛද්‍යවරයෙකුගේ උපකාරය ඇතිව භයානක ව්‍යාපාරිකයෙකු හසු කර ගැනීමේ සැලසුමක් සකස් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *