ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Night Teeth (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

රියදුරෙකු ලෙස සඳ එළිය කරන විද්‍යාල ශිෂ්‍යයෙක් අද්භූත කාන්තාවන් දෙදෙනෙකු LA හරහා සාදයක් සඳහා රාත්‍රියක් සඳහා රැගෙන යයි. කෙසේ වෙතත්, ඔහු ඔවුන්ගේ ලේ පිපාසිත අභිප්‍රායන් සහ ඔවුන්ගේ භයානක, සෙවනැලි පාතාලය හෙළි කළ විට, ඔහු ජීවත්ව සිටීමට සටන් කළ යුතුය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *