ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Night Rider (2022) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

“ෆාස්ට් ඇන්ඩ් ද ෆියුරියස්” චිත්‍රපට ඡන්ද බලයෙන් පසුව, ස්පයිග්ලාස් මීඩියා ගෲප් නිර්මාණකරු ග්ලෙන් ඒ ලාර්සන්ගේ ‘කතා කරන කාර්’ ක්‍රියාදාම රූපවාහිනී කතා මාලාවක් වන “නයිට් රයිඩර්” (1982) මත පදනම් වූ චිත්‍රපටයක් සංවර්ධනය කරමින් සිටී. , අධි තාක්‍ෂණික අපරාධ සටන්කරුවෙකු වන, ‘FLAG’ (‘නීතිය සහ රජය සඳහා පදනම’) සඳහා වැඩ කරන, ‘KITT’, (‘නයිට් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් දෙදහස’) සහාය ඇතිව, කෘතිමව බුද්ධිමත්, ස්වයං-දැනුවත් සහ විනාශ කළ නොහැකි ‘Pontiac’ Firebird Trans Am’ මාංශ පේශි මෝටර් රථය:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *