ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

My Son (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

හයිලන්ඩ්ස් හදවතේ රිය පදවන එඩ්මන්ඩ් මරේට කඳුළු සලමින් ඔහුගේ හිටපු බිරිඳගෙන් ඇමතුමක් ලැබේ. ඔවුන්ගේ හත් හැවිරිදි පුතා කඳවුරු භූමියකින් අතුරුදන් වී ඇත. ඉක්මනින්ම, දරුවා පැහැරගෙන ගොස් ඇති බව පැහැදිලි වන අතර, දෙමාපියන් බලාපොරොත්තු සුන්වීමට ඉඩ සලසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *