ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

My Client’s Wife (2020) Sinhala subtitles | ගුප්ත භාර්යාව… [සිංහල උපසිරසි]

මේක ත්‍රිලර්, මිස්ට්‍රි වර්ගයට අයත් චිත්‍රපටයක්. කතාව ගැන කෙටියෙන් කිව්වොත් සිංදුරා සිං සහ රඝුරාම් සිං කියන්නේ කසාද බැඳපු ජෝඩුවක්, මැරීමට තැත් කිරීම කියන චෝදනාව යටතේ සිංදුරා විසින් රඝුරාම්ට නඩු පවරනවා. රඝුරාම් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින නීතිඥයා වෙන්නේ මානස් වර්මා. මේ නඩුව ගැන විමර්ශනය කරන්න මානස්ට සිංදුරාව මුණ ගැහෙන්න සිද්ද වෙනවා. සිංදුරා කියන්නේ අමුතු ගුප්ත චරිතයක් කියල මානස්ට තේරුම් යනවා, ඇයගේ නිවෙසත් හරි අමුතුයි. මානස් මුහුණ දෙන අත්දැකීම තමා මේ කතාව.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *