ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Murina (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

මුරිනා යනු 2021 ජාත්‍යන්තරව සම-නිෂ්පාදනය කරන ලද නාට්‍ය චිත්‍රපටයක් වන අතර, ඇන්ටෝනෙටා ඇලමාට් කුසියානොවිච් විසින් අධ්‍යක්ෂණය කරන ලද, ඇගේ පළමු අධ්‍යක්ෂණය, ඇලමට් කුසියානොවිච් සහ ෆ්‍රෑන්ක් ග්‍රාසියානෝගේ තිර රචනයකිනි. එහි ප්‍රධාන චරිත නිරූපණය කරන්නේ Gracija Filipović, Leon Lučev, Danica Curcic සහ Cliff Curtis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *